EQ-märkta fönster

Flera fönstertillverkare vill göra det lättare för kunderna att köpa energieffektiva fönster. Därför har man inom fönsterbranschen tagit fram ett eget system för energimärkning av fönster, så kallade EQ-fönster. Här berättar vi om vad märkningen innebär och fördelarna med att köpa EQ-märkta fönster.

Fönster kan vara en stor energibov

Ett otätt och dåligt isolerat fönster leder till att stora mängder värme läcker ut ur huset. Tillsammans med dörrar kan fönster ansvara för uppemot 35 procent av all värmeläckage i vissa fastigheter. Uppvärmd luft kan strömma ut genom karmen och glaset samt via beslag. Det kan också vara otätheter mellan karmen och båge som bidrar till värmeläckage. Slitna tätningslister kan vara ytterligare annan anledning. Det går åt mycket energi för att värma upp en byggnad, därför är det både oekonomiskt och dåligt för miljön att elda för kråkorna. Dåligt tätade fönster bidrar bland annat till stora koldioxidutsläpp.

Vad innebär EQ-märkning?

EQ står för Energy Quality, och är en frivillig certifiering för fönster. Systemet initierades av Energimyndigheten 2006, som ett led i att öka användningen av energieffektiva fönster i Sverige. Numera samarbetar flera svenska och europeiska tillverkare i föreningen EQ Fönster, som driver märkningen. Målet med samarbetet är att sprida information om vilka energieffektiva fönsterlösningar som finns tillgängliga, och att verka för upplysning och intresse på området. EQ-märkningen ska göra det enklare för kunden att jämföra fönster av olika tillverkare och på så sätt spara energi. För att bli certifierad tillverkare av EQ-fönster måste man ansöka om ackreditering hos speciella certifieringsorgan.

Varför ska jag välja energimärkta fönster?

Den största energivinsten får du när du byter ut dina gamla, uttjänta fönster. Att byta fönster är trots allt en stor investering, och bör inte utföras av endast estetiska skäl. För fönster som fortfarande är fullt fungerande finns andra lösningar att tillgå. Om du står inför ett fönsterbyte finns det många anledningar att välja EQ-märkta produkter. Värmekostnaden sänks i samma ögonblick som nya, energisnåla fönster monteras i byggnaden. Dessutom får du sänkt bullernivå tack vare nya, tätare fönster. Välisolerade fönster motverkar också kallras och gör inomhusklimatet behagligare. Med nya fönster kan du därför sänka temperaturen ett par grader, och därmed spara pengar. En enda grads sänkning ger hela 5 procent mindre uppmärmningskostnad.

Var hittar jag EQ-fönster?

Organisationen EQ Fönster har en egen hemsida, där alla tillverkare finns listade. Några exempel på stora fönstertillverkare är Elitfönster, Mockfjärds fönster och Velfac. Fråga efter märkningen hos din bygghandlare när du står i begrepp att investera i nya fönster.